Alkolizmin Sonuçları

Alkol Yoksunluğu Belirtileri

Otonomik hiperaktivite (terleme, nabız 100’ün üstünde)
Titreme
Uykusuzluk
Bulanti ve kusma
Geçici halusinasyon ve illüzyonlar (alkolü bıraktıktan sonraki 1-2 gün içinde görülür)
Psikomotor ajitasyon
Anksiyete
Grand mal konvülzyonlar (epileptik nöbetler-alkolü bıraktıktan sonra 2 gün içinde görülür)

Sosyal Sonuçlar

Alkolizm ilerleyen bir hastalıktır. İlk başta alkoliğin çevresindeki kişiler onun içmesinden çok fazla etkilenmezler. Ancak, kişi giderek artan miktarlarda ve sıklıkta alkol kullanmaya devam edeceği ve çoğunlukla kontrol kaybı yaşayacağı için tüm ilişkileri ve sosyal hayatı kötü bir şekilde etkilenecektir.

Hastalığın ileri dönemlerinde sızıncaya kadar içen ya da sabah kalkar kalmaz içmeye başlayan kişi, işine gidemeyecek ve sonunda işini kaybedecektir.

Alkol hayatının en önemli amacı haline geleceği için eskiden yaptığı hiçbir şeyi yapmayarak kişi sadece içki içecek ve tüm sorumluluklarını bir kenara itecek ve yakınlarından gelen yardım tekliflerini de geri çevirecektir. Buna bağlı olarak, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilişkileri bozulacaktır. Ne yazık ki, alkoliklerin evlilikleri genellikle boşanmayla sonuçlanır.

Kontrol kaybına bağlı olarak, alkolikler çok fazla kaza yaparlar. Başlarına ev, iş ya da trafik kazası gelme ihtimali çok yüksektir.

Gene, kontrol kaybına bağlı olarak, alkolikler suç işleme eğilimi gösterirler ve karıştıkları kavga ya da benzer durumlar yüzünden adli problemlerle karşılaşabilirler.

Deliryum Tremens

Uzun süre fazla miktarda alkol alan kişilerde alkolü kestikten 2-3 gün sonra ortaya çıkabilen, ölüm riski taşıyan bir tablodur.

Bilinç ve konsantrasyon bozukluğu, görsel halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeylerin görülmesi), bulunduğu zamanı ve yeri karıştırma ile kendini belli eder, hızlı başlayıp dalgalı bir seyir gösterir.

Tıbbi Sonuçlar

Karaciğerin harap olması,
Kardiyomiyopati (kalp büyümesi),
Anemi (kansızlık),
Yüksek tansiyon,
Trombositopeni (pıhtılaşma sağlayan hücrelerde azalma),
Miyopati (kas yıkımı),
Kanser,
Teratojenite (anne karnındaki bebekte anormallikler),
Pankreatit (pankreas iltihabı),
Pnömoni (zatürree),
Merkezi sinir sistemi bozuklukları (retrobulbar nörit, Wernike-Korskof Sendromu ve bunaması, serebeller atrofi)

En Sık Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar

Majör Depresyon: Alkol bağımlılarının %30-50’sinde görülür
Anksiyete bozuklukları: Alkol bağımlılarının %30’unda görülür. Erkeklerde sosyal fobi, kadınlarda agorafobi sıklıkla ortaya çıkar.
İki uçlu duygu-durum bozukluğu (manik depresif bozukluk)
Diğer madde bağımlılıkları: Başta sigara olmak üzere esrar ve diğer uyuşturucu maddeler.
Kişilik Bozuklukları: Antisosyal ve sınırda kişilik bozuklukları.